Animator Rynku

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie

Ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048901, NIP: 5261026828, REGON: 010648495

tel. +48 801 104 104
email: [email protected]