Raport bieżący 13/2023 (sporządzony 2023-08-14)
Korekta numeracji raportu 7/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r

Raport bieżący 7/2023 (sporządzony 2023-08-14)
Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. zwołanego na dzień 12 września 2023 r

Raport bieżący 11/2023 (sporządzony 2023-08-05)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Moonlit S.A. zwołanego na dzień 4 sierpnia 2023 r

Raport bieżący 10/2023 (sporządzony 2023-08-05)
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Moonlit S.A.

Raport bieżący 9/2023 (sporządzony 2023-07-31)
Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. zwołanego na dzień 3 sierpnia 2023 r

Raport bieżący 8/2023 (sporządzony 2023-07-18)
Otrzymanie
zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w trybie
art. 69 Ustawy o ofercie publicznej MOONLIT S.A.

Raport bieżący 7/2023 (sporządzony 2023-07-08)
Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej MOONLIT S.A.

Raport bieżący 6/2023 (sporządzony 2023-07-08)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 4 sierpnia 2023 r

Raport bieżący 5/2023 (sporządzony 2023-07-08)
Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych Moonlit S.A.

Raport bieżący 4/2023 (sporządzony 2023-07-08)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 3 sierpnia 2023 r  

Raport bieżący 3/2023 (sporządzony 2023-05-31)
Aktualizacja informacji dotyczącej wypowiedzenia umowy przez CD Projekt S.A.

Raport bieżący 2/2023 (sporządzony 2023-05-29)
Powzięcie informacji o skierowaniu wobec Moonlit S.A. wezwania do zapłaty przez Jakuba Wójcika 

Raport bieżący 1/2023 (sporządzony 2023-05-26)
Otrzymanie wypowiedzenia umowy licencyjnej od CD Projekt S.A.

Raport bieżący 29/2022 (sporządzony 2022-12-28)
Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 28/2022 (sporządzony 2022-12-16)
Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 27/2022 (sporządzony 2022-12-16)
Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 26/2022 (sporządzony 2022-12-02)
Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący 25/2022 (sporządzony 2022-11-30)
Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący 24/2022 (sporządzony 2022-11-18)
Zawarcie umów pożyczek, zobowiązanie do emisji akcji

Raport bieżący 23/2022 (sporządzony 2022-11-17)
Zawarcie umowy współpracy z CreativeForge Games S.A

Raport bieżący 22/2022 (sporządzony 2022-11-17)
Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 21/2022 (sporządzony 2022-11-16)
Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 21/2022 (sporządzony 2022-11-16)
Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 20/2022 (sporządzony 2022-11-10)
Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 19/2022 (sporządzony 2022-10-27)
Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 18/2022 (sporządzony 2022-10-20)
Odstąpienie od umowy wydawniczej dotyczącej projektu “Dog Trainer”

Raport bieżący 17/2022 (sporządzony 2022-10-20)
Ustalenie terminu prezentacji karty Steam oraz premiery w formule Early Access gry Sector Sweep na platformie Steam

Raport bieżący 16/2022 (sporządzony 2022-10-06)
Zawarcie aneksu do umowy wydawniczej z GMG Label Limited

Raport bieżący 15/2022 (sporządzony 2022-09-21)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.09.2022 r.

Raport bieżący 14/2022 (sporządzony 2022-08-19)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Moonlit S.A.

Raport bieżący 13/2022 (sporządzony 2022-07-28)
Zawarcie umowy licencyjnej dotyczącej utworów CD PROJEKT.

Raport bieżący 12/2022 (sporządzony 2022-06-30)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Moonlit S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.

Raport bieżący 11/2022 (sporządzony 2022-06-22)
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Moonlit S.A.

Raport bieżący 10/2022 (sporządzony 2022-06-03)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.

Raport bieżący 9/2022 (sporządzony 2022-05-31)
Uzyskanie przez Moonlit S.A. finansowania pomostowego poprzez zawarcie umowy pożyczki.

Raport bieżący 8/2022 (sporządzony 2022-05-18)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.05.2022 r.

Raport bieżący 7/2022 (sporządzony 2022-04-29)
Zidentyfikowanie niepewności dotyczącej kontynuacji działalności Moonlit S.A.

Raport bieżący 6/2022 (sporządzony 2022-04-29)
Informacja o zamknięciu projektów gier oraz dokonaniu odpisów aktualizacyjnych

Raport bieżący 5/2022 (sporządzony 2022-04-20)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Moonlit S.A. MOONLIT S.A.

Raport bieżący 4/2022 (sporządzony 2022-04-20)
Informacja o ustaleniu wstępnych warunków finansowania pomostowego dla Moonlit S.A.

Raport bieżący 3/2022 (sporządzony 2022-04-20)
Informacja dotycząca sprzedaży Model Builder

Raport bieżący 2/2022 (sporządzony 2022-02-14)
Popremierowe dane dotyczące sprzedaży Model Builder

Raport bieżący 1/2022 (sporządzony 2022-02-04)
Ustalenie ceny sprzedaży gry Model Builder

Raport bieżący 16/2021 (sporządzony 2021-12-09)
Przesunięcie daty premiery gry Model Builder

Raport bieżący 15/2021 (sporządzony 2021-12-09)
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Moonlit S.A

Raport bieżący 14/2021 (sporządzony 2021-10-28)
Przesunięcie oraz wyznaczenie dokładnej daty premiery Model Builder

Raport bieżący 13/2021 (sporządzony 2021-10-12)
Zawarcie umowy o współpracy w zakresie wzajemnej promocji wraz z przeniesieniem odpowiednich licencji z Xuzhou Gaoming Industrial Coating Co., Ltd

Raport bieżący 12/2021 (sporządzony 2021-08-30)
Zawarcie umowy licencyjnej z Drago Entertainment

Raport bieżący 11/2021 (sporządzony 2021-07-13)
Zawarcie umowy wydawniczej z GMG Label Limited oraz przewidywany termin premiery gry Model Builder

Raport bieżący 10/2021 (sporządzony 2021-06-23)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.06.2021 r.

Raport bieżący 9/2021 (sporządzony 2021-06-22)
Zawarcie umowy licencyjnej z 11 bit studios S.A.

Raport bieżący 8/2021 (sporządzony 2021-06-07)
Zawarcie umowy sprzedaży praw autorskich do projektu Ignis Duels of Wizards

Raport bieżący 7/2021 (sporządzony 2021-06-07)
Zawarcie umowy licencyjnej z Marcinem Ciepierskim i Wojciechem Bułhakiem prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Arma Hobby s.c.

Raport bieżący 6/2021 (sporządzony 2021-05-27)
Komunikat o ogłoszeniu WZA 2020-06-23

Raport bieżący 5/2021 (sporządzony 2021-02-22)
Zawarcie umowy z Titan – Forge Roman Łakomiak na wsparcie modelarskie wykorzystywane w grze Model Builder

Raport bieżący 4/2021 (sporządzony 2021-02-19)
Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący 3/2021 (sporządzony 2021-02-09)
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku NewConnect akcji serii E

Raport bieżący 2/2021 (sporządzony 2021-02-04)
Termin zakończenia głównych prac produkcyjnych oraz przewidywany maksymalny termin premiery gry Model Builder

Raport bieżący 1/2021 (sporządzony 2021-02-03)
Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii E na rynek NewConnect

Raport bieżący 36/2020 (sporządzony 2020-12-23)
Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący 35/2020 (sporządzony 2020-12-23)
Zbycie akcji i zawarcie umów lock-up

Raport bieżący 34/2020 (sporządzony 2020-12-22)
Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii E na rynek NewConnect

Raport bieżący 33/2020 (sporządzony 2020-12-21)
Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący 32/2020 (sporządzony 2020-11-11)
Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący 31/2020 (sporządzony 2020-09-24)
Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu

Raport bieżący 30/2020 (sporządzony 2020-09-14)
Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący 29/2020 (sporządzony 2020-09-14)
Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący 28/2020 (sporządzony 2020-08-31)
Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze MOONLIT S.A.

Raport bieżący 28/2020 (sporządzony 2020-08-31)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 31.08.2020 r.

Raport bieżący 27/2020 (sporządzony 2020-08-31)
Zakończenie subskrypcji, przydział i wyniki oferty akcji serii E

Raport bieżący 26/2020 (sporządzony 2020-08-12)
Opublikowanie informacji aktualizującej nr 1 do Dokumentu Ofertowego

Raport bieżący 25/2020 (sporządzony 2020-08-10)
Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii E i zatwierdzeniu Dokumentu Ofertowego

Raport bieżący 24/2020 (sporządzony 2020-08-05)
Informacja o terminie publikacji dokumentu ofertowego związanego z ofertą publiczną akcji serii E

Raport bieżący 23/2020 (sporządzony 2020-08-04)
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 22/2020 (sporządzony 2020-07-31)
Propozycja Zarządu Moonlit S.A. w sprawie pokrycia straty za 2019 rok i lata ubiegłe z kapitału zapasowego

Raport bieżący 21/2020 (sporządzony 2020-07-14)
Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący 20/2020 (sporządzony 2020-07-10)
Zbycie akcji przez Michała Gardeła

Raport bieżący 19/2020 (sporządzony 2020-07-08)
Dofinansowanie projektu w ramach tegorocznego konkursu GameINN

Raport bieżący 18/2020 (sporządzony 2020-06-22)
Częściowe dane dotyczące wyników finansowych Spółki w roku 2019

Raport bieżący 17/2020 (sporządzony 2020-06-15)
Informacja o zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący 16/2020 (sporządzony 2020-06-04)
Zezwolenie na rozporządzenie częścią akcji objętych umową lock-up

Raport bieżący 15/2020 (sporządzony 2020-05-21)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MOONLIT S.A. w dniu 21 maja 2020 r.

Raport bieżący 14/2020 (sporządzony 2020-05-21)
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MOONLIT S.A. w dniu 21 maja 2020 r.

Raport bieżący 13/2020 (sporządzony 2020-04-14)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 21 maja 2020 r.

Raport bieżący 12/2020 (sporządzony 2020-04-14)
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. zwołanego na dzień 6 maja 2020 r.

Raport bieżący 11/2020 (sporządzony 2020-04-17)
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu B+R w ramach konkursu GameINN-IV

Raport bieżący 10/2020 (sporządzony 2020-04-09)
Rozwiązanie dotychczasowych oraz zawarcie nowych umów lock-up, częściowe zwolnienie akcji z lock-up

Raport bieżący 9/2020 (sporządzony 2020-04-09)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 6 maja 2020 r.

Raport bieżący 8/2020 (sporządzony 2020-03-26)
Informacja o zainteresowaniu graczy nowym projektem Emitenta (ranking Top Wishlist)

Raport bieżący 7/2020 (sporządzony 2020-03-25)
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. zwołanego na dzień 30 marca 2020 r.

Raport bieżący 6/2020 (sporządzony 2020-03-23)
Zapowiedź wydania nowej gry Emitenta

Raport bieżący 5/2020 (sporządzony 2020-03-03)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 30 marca 2020 r.

Raport bieżący 4/2020 (sporządzony 2020-01-30)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Moonlit S.A. w dniu 25 lutego 2020 r.

Raport bieżący 3/2020 (sporządzony 2020-01-30)
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MOONLIT S.A.

Raport bieżący 2/2020 (sporządzony 2020-02-26)
Kupno akcji przez członka RN

Raport bieżący 1/2020 (sporządzony 2020-01-30)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 25 lutego 2020 r.

Raport bieżący 7/2019 (sporządzony 2019-05-31)
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r.

Raport bieżący 6/2019 (sporządzony 2019-05-27)
Uzyskanie dostępu do platformy Nintendo Developers Portal

Raport bieżący 5/2019 (sporządzony 2019-03-18)
Otrzymanie postanowienia Sądu w sprawie rejestracji zmian Statutu Emitenta

Raport bieżący 4/2019 (sporządzony 2019-02-19)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Moonlit S.A w dniu 18 lutego 2019 r.

Raport bieżący 3/2019 (sporządzony 2019-02-19)
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Moonlit S.A. w dniu 18 lutego 2019 r. (w tym zmiany Statutu) oraz zmiany w organach Spółki

Raport bieżący 2/2019 (sporządzony 2019-01-22)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Moonlit S.A. na dzień 18 lutego 2019 r. (planowana zmiana Statutu Moonlit S.A.)

Raport bieżący 1/2019 (sporządzony 2019-01-21)
Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Aktualnie Spółka nie posiada zarządu

Łukasz Kozak

Aktualnie Spółka nie posiada zarządu

Łukasz Kozak

Aktualnie Spółka nie posiada zarządu

Łukasz Kozak

Aktualnie Spółka nie posiada zarządu

Łukasz Kozak

Aktualnie Spółka nie posiada zarządu

Łukasz Kozak

Aktualnie Spółka nie posiada zarządu

Łukasz Kozak