Moonlit
Post has published by moonlit

Angular Light

Innowacyjna technologia oświetlenia w grach 2D

Projekt realizowany w ramach Działania 1.2.:Sektorowe programy B+R – GameINN, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej technologii Angular Light (AnLi), symulącej oświetlenie w grach wideo.

Kluczowym elementem systemu AnLi jest możliwość definiowana kształtu źródła światła, np. precyzyjnego określenia kierunku oraz obszaru, z którego pada światło.

W rezultacie system pozwoli na tworzenie efektów niedostępnych do tej pory w grach 2D. Przedmioty będą mogły rzucać światło z całej swojej powierzchni, z uwzględnieniem zróżnicowanych kolorów i intensywności.

Wartość projektu: 981 851 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 680 282,31 PLN