Moonlit Games
Post has published by Michał Gardeła

Kalendarium

Zarząd Moonlit S.A. niniejszym przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.:

30 czerwca 2020 r. – Raport roczny za 2019 r.
15 maja 2020 r – Raport za I kw. 2020 r.
14 sierpnia 2020 r. – Raport za II kw. 2020 r
16 listopada 2020 r. – Raport za III kw. 2020 r

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.