Moonlit Games
Post has published by Michał Gardeła

Kalendarium

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ustanowił dzień pierwszych notować spółki Moonlit S.A. na rynku NewConnet na 26.06.2019.

Zarząd Moonlit S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

09.08.2019 r. – raport za II kwartał 2019 r.
08.11.2019 r. – raport za III kwartał 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.