Moonlit Games
Post has published by Michał Gardeła

Zarząd

Mike_Square

Michał Gardeła

Prezes Zarządu, CEO w Moonlit S.A.

Posiada ponaddziesięcioletnie doświadczenie jako programista, certyfikowany developer Unity. Ponad 5 lat doświadczenia w produkcji gier wideo i prowadzenia zespołów programistycznych. Założyciel firmy Moonlit S.A i aktualny Prezes Zarządu. Sprawuje pieczę nad wszystkimi ważnymi operacjami firmowymi oraz rozwojem spółki.

Maciej_Square

Maciej Siwek

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Kreatywny w Moonlit S.A.

Posiada ponadsiedmioletnie doświadczenie w branży game-dev, w tym przez cztery lata pracował w studiu Artifex Mundi: brał tam udział w procesie twórczym i wydawniczym 5 projektów, a przez rok koordynował zespół marketingu technicznego. Mocno zaangażowany w rozwój lokalnej społeczności game dev. Od 9 lat współorganizuje imprezę Krak Jam, był współzałożycielem koła nukowego Shader na AGH (któremu przewodniczył przez 5 lat), prowadzi warsztaty dotyczące tworzenia gier wideo. Jest odpowiedzialny za wizję kreatywną projektów oraz koordynację procesów produkcyjnych.

Rada Nadzorcza

Piotr Gardeła

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada ponaddziesięcioletnie doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwem, pracując jako Business Development Manager – także w firmach o zasięgu międzynarodowym. W Moonlit S.A. jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami firmy i kierowanie procesami administracyjnymi. Ponadto negocjuje i zawiera umowy z klientami i podmiotami zewnętrznymi w imieniu spółki.

Dawid Sękowski

Członek Rady Nadzorczej

Od 2002 roku związany z branżą IT poprzez spółkę Comarch S.A., od 10 lat zarządza działem handlowym rozwijając sprzedaż na rynku skandynawskim.

Od 2013 roku inwestor indywidualny na GPW oraz NC ze szczególnym sentymentem do branży game-dev.

Od 2018 roku pełni funkcje nadzorczą w branży game-dev zasiadając w radzie nadzorczej krakowskiej spółki Starward Industries S.A.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne

Jakub Trzebiński

Członek Rady Nadzorczej

Posiada doświadczenie dziennikarskie w mediach związanych z rynkiem gier wideo, m.in. CD-Action i Polygamia.pl. Obecnie jako członek Zarządu PlayWay S.A. odpowiada m.in. za obecność globalnych marek w grach należących do tejspółki oraz sprawuje opiekę producencką nad tworzonymi przez PlayWay S.A. grami, nawiązywanie relacji medialnych i biznesowych. Przewodniczący Rady Nadzorczej w Ultimate Games S.A., członek Rady Nadzorczej w spółkach ECC Games S.A., Movie Games S.A., Duality S.A. oraz Big Flat Potato S.A. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Polonistyki.

Grzegorz Chyb

Członek Rady Nadzorczej, Producent w Moonlit S.A.

Posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w branży game-dev, gdzie pracował jako programista – certyfikowany developer Unity. Podczas współpracy z innymi podmiotami miał okazję tworzyć aplikacje muzyczne o wielomilionowej liczbie pobrań. Aktualnie zajmuje się produkcją gier, koordynując pracę nad zewnętrznymi projektami powierzonymi firmie.