Moonlit Games
Post has published by Michał Gardeła
No Image

Postępy w procesie rejestracji akcji serii E

Post has published by Michał Gardeła
Szanowni Akcjonariusze, w związku z częstymi w ostatnim czasie pytaniami dotyczącymi terminu w jakim akcje serii E Moonlit S.A. (“Spółka”) pojawią się na Państwa rachunkach, niniejszym informujemy, iż Spółka niezwłocznie podjęła wszelkie kroki zmierzające do zapisania akcji na Państwa rachunkach. W pierwszej kolejności złożono wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego...
Read More
No Image

Rejestracja akcji serii E

Post has published by Michał Gardeła
Szanowni Akcjonariusze, w związku z częstymi w ostatnim czasie pytaniami dotyczącymi terminu w jakim akcje serii E pojawią się na Państwa rachunkach, niniejszym informujemy, iż Spółka niezwłocznie podjęła wszelkie kroki zmierzające do zapisania akcji na Państwa rachunkach. W pierwszej kolejności złożono wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w KRS. Rejestracja...
Read More
No Image

Rozpoczęcie emisji akcji serii E

Post has published by Michał Gardeła
Read More
No Image

Zapisy na ZWZ 31 sierpnia 2020

Post has published by Michał Gardeła
Zarząd Moonlit S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - "ZWZ"_- Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 11:00 w sali konferencyjnej Plac Nowy 1, piętro II, przy Placu Nowym 1 w Krakowie. Zapisów można dokonywać do 14 sierpnia.
Read More
No Image

Wygrana Moonlit w 4 edycji konkursu GameINN

Post has published by Michał Gardeła
Zarząd Moonlit S.A. z radością informuje, że studio zakwalifikowało się do IV edycji programu GameINN realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Spółka otrzyma dofinansowanie w wysokości 1,13 mln zł na opracowanie technologii realistycznego graficznego i fizycznego odwzorowania wody w silniku Unity. Łączny budżet projektu wyniesie 1,48 mln zł. Więcej informacji...
Read More
No Image

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Post has published by Michał Gardeła
Zarząd Moonlit S.A. (Emitent) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 3/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2020 r. Emitent podał, że raport roczny za 2019 r. zostanie opublikowany w dniu 20 marca...
Read More