Moonlit Games
Post has published by Michał Gardeła

Raporty

Raport bieżący 5/2020 (sporządzony 2020-03-03)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 30 marca 2020 r.

Raport bieżący 4/2020 (sporządzony 2020-01-30)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Moonlit S.A. w dniu 25 lutego 2020 r.

Raport bieżący 3/2020 (sporządzony 2020-01-30)

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MOONLIT S.A.

Raport bieżący 2/2020 (sporządzony 2020-02-26)

Kupno akcji przez członka RN

Raport bieżący 1/2020 (sporządzony 2020-01-30)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 25 lutego 2020 r.

Raport bieżący 7/2019 (sporządzony 2019-05-31)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r.

Raport bieżący 6/2019 (sporządzony 2019-05-27)

Uzyskanie dostępu do platformy Nintendo Developers Portal

Raport bieżący 5/2019 (sporządzony 2019-03-18)

Otrzymanie postanowienia Sądu w sprawie rejestracji zmian Statutu Emitenta

Raport bieżący 4/2019 (sporządzony 2019-02-19)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Moonlit S.A w dniu 18 lutego 2019 r.

Raport bieżący 3/2019 (sporządzony 2019-02-19)

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Moonlit S.A. w dniu 18 lutego 2019 r. (w tym zmiany Statutu) oraz zmiany w organach Spółki

Raport bieżący 2/2019 (sporządzony 2019-01-22)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Moonlit S.A. na dzień 18 lutego 2019 r. (planowana zmiana Statutu Moonlit S.A.)

Raport bieżący 1/2019 (sporządzony 2019-01-21)

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI