Moonlit
Post has published by Michał Gardeła

Raporty

Raport bieżący 14/2022 (sporządzony 2022-08-19)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Moonlit S.A.

Raport bieżący 13/2022 (sporządzony 2022-07-28)
Zawarcie umowy licencyjnej dotyczącej utworów CD PROJEKT.

Raport bieżący 12/2022 (sporządzony 2022-06-30)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Moonlit S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.

Raport bieżący 11/2022 (sporządzony 2022-06-22)
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Moonlit S.A.

Raport bieżący 10/2022 (sporządzony 2022-06-03)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.

Raport bieżący 9/2022 (sporządzony 2022-05-31)
Uzyskanie przez Moonlit S.A. finansowania pomostowego poprzez zawarcie umowy pożyczki.

Raport bieżący 8/2022 (sporządzony 2022-05-18)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.05.2022 r.

Raport bieżący 7/2022 (sporządzony 2022-04-29)
Zidentyfikowanie niepewności dotyczącej kontynuacji działalności Moonlit S.A.

Raport bieżący 6/2022 (sporządzony 2022-04-29)
Informacja o zamknięciu projektów gier oraz dokonaniu odpisów aktualizacyjnych

Raport bieżący 5/2022 (sporządzony 2022-04-20)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Moonlit S.A. MOONLIT S.A.

Raport bieżący 4/2022 (sporządzony 2022-04-20)
Informacja o ustaleniu wstępnych warunków finansowania pomostowego dla Moonlit S.A.

Raport bieżący 3/2022 (sporządzony 2022-04-20)
Informacja dotycząca sprzedaży Model Builder

Raport bieżący 2/2022 (sporządzony 2022-02-14)
Popremierowe dane dotyczące sprzedaży Model Builder

Raport bieżący 1/2022 (sporządzony 2022-02-04)
Ustalenie ceny sprzedaży gry Model Builder

Raport bieżący 16/2021 (sporządzony 2021-12-09)
Przesunięcie daty premiery gry Model Builder

Raport bieżący 15/2021 (sporządzony 2021-12-09)
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Moonlit S.A

Raport bieżący 14/2021 (sporządzony 2021-10-28)
Przesunięcie oraz wyznaczenie dokładnej daty premiery Model Builder

Raport bieżący 13/2021 (sporządzony 2021-10-12)
Zawarcie umowy o współpracy w zakresie wzajemnej promocji wraz z przeniesieniem odpowiednich licencji z Xuzhou Gaoming Industrial Coating Co., Ltd

Raport bieżący 12/2021 (sporządzony 2021-08-30)
Zawarcie umowy licencyjnej z Drago Entertainment

Raport bieżący 11/2021 (sporządzony 2021-07-13)
Zawarcie umowy wydawniczej z GMG Label Limited oraz przewidywany termin premiery gry Model Builder

Raport bieżący 10/2021 (sporządzony 2021-06-23)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.06.2021 r.

Raport bieżący 9/2021 (sporządzony 2021-06-22)
Zawarcie umowy licencyjnej z 11 bit studios S.A.

Raport bieżący 8/2021 (sporządzony 2021-06-07)
Zawarcie umowy sprzedaży praw autorskich do projektu Ignis Duels of Wizards

Raport bieżący 7/2021 (sporządzony 2021-06-07)
Zawarcie umowy licencyjnej z Marcinem Ciepierskim i Wojciechem Bułhakiem prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Arma Hobby s.c.

Raport bieżący 6/2021 (sporządzony 2021-05-27)
Komunikat o ogłoszeniu WZA 2020-06-23

Raport bieżący 5/2021 (sporządzony 2021-02-22)
Zawarcie umowy z Titan – Forge Roman Łakomiak na wsparcie modelarskie wykorzystywane w grze Model Builder

Raport bieżący 4/2021 (sporządzony 2021-02-19)
Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący 3/2021 (sporządzony 2021-02-09)
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku NewConnect akcji serii E

Raport bieżący 2/2021 (sporządzony 2021-02-04)
Termin zakończenia głównych prac produkcyjnych oraz przewidywany maksymalny termin premiery gry Model Builder

Raport bieżący 1/2021 (sporządzony 2021-02-03)
Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii E na rynek NewConnect

Raport bieżący 36/2020 (sporządzony 2020-12-23)
Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący 35/2020 (sporządzony 2020-12-23)
Zbycie akcji i zawarcie umów lock-up

Raport bieżący 34/2020 (sporządzony 2020-12-22)
Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii E na rynek NewConnect

Raport bieżący 33/2020 (sporządzony 2020-12-21)
Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący 32/2020 (sporządzony 2020-11-11)
Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący 31/2020 (sporządzony 2020-09-24)
Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu

Raport bieżący 30/2020 (sporządzony 2020-09-14)
Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący 29/2020 (sporządzony 2020-09-14)
Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący 28/2020 (sporządzony 2020-08-31)
Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze MOONLIT S.A.

Raport bieżący 28/2020 (sporządzony 2020-08-31)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 31.08.2020 r.

Raport bieżący 27/2020 (sporządzony 2020-08-31)
Zakończenie subskrypcji, przydział i wyniki oferty akcji serii E

Raport bieżący 26/2020 (sporządzony 2020-08-12)
Opublikowanie informacji aktualizującej nr 1 do Dokumentu Ofertowego

Raport bieżący 25/2020 (sporządzony 2020-08-10)
Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii E i zatwierdzeniu Dokumentu Ofertowego

Raport bieżący 24/2020 (sporządzony 2020-08-05)
Informacja o terminie publikacji dokumentu ofertowego związanego z ofertą publiczną akcji serii E

Raport bieżący 23/2020 (sporządzony 2020-08-04)
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 22/2020 (sporządzony 2020-07-31)
Propozycja Zarządu Moonlit S.A. w sprawie pokrycia straty za 2019 rok i lata ubiegłe z kapitału zapasowego

Raport bieżący 21/2020 (sporządzony 2020-07-14)
Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący 20/2020 (sporządzony 2020-07-10)
Zbycie akcji przez Michała Gardeła

Raport bieżący 19/2020 (sporządzony 2020-07-08)
Dofinansowanie projektu w ramach tegorocznego konkursu GameINN

Raport bieżący 18/2020 (sporządzony 2020-06-22)
Częściowe dane dotyczące wyników finansowych Spółki w roku 2019

Raport bieżący 17/2020 (sporządzony 2020-06-15)
Informacja o zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący 16/2020 (sporządzony 2020-06-04)
Zezwolenie na rozporządzenie częścią akcji objętych umową lock-up

Raport bieżący 15/2020 (sporządzony 2020-05-21)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MOONLIT S.A. w dniu 21 maja 2020 r.

Raport bieżący 14/2020 (sporządzony 2020-05-21)
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MOONLIT S.A. w dniu 21 maja 2020 r.

Raport bieżący 13/2020 (sporządzony 2020-04-14)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 21 maja 2020 r.

Raport bieżący 12/2020 (sporządzony 2020-04-14)
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. zwołanego na dzień 6 maja 2020 r.

Raport bieżący 11/2020 (sporządzony 2020-04-17)
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu B+R w ramach konkursu GameINN-IV

Raport bieżący 10/2020 (sporządzony 2020-04-09)
Rozwiązanie dotychczasowych oraz zawarcie nowych umów lock-up, częściowe zwolnienie akcji z lock-up

Raport bieżący 9/2020 (sporządzony 2020-04-09)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 6 maja 2020 r.

Raport bieżący 8/2020 (sporządzony 2020-03-26)
Informacja o zainteresowaniu graczy nowym projektem Emitenta (ranking Top Wishlist)

Raport bieżący 7/2020 (sporządzony 2020-03-25)
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. zwołanego na dzień 30 marca 2020 r.

Raport bieżący 6/2020 (sporządzony 2020-03-23)
Zapowiedź wydania nowej gry Emitenta

Raport bieżący 5/2020 (sporządzony 2020-03-03)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 30 marca 2020 r.

Raport bieżący 4/2020 (sporządzony 2020-01-30)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Moonlit S.A. w dniu 25 lutego 2020 r.

Raport bieżący 3/2020 (sporządzony 2020-01-30)
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MOONLIT S.A.

Raport bieżący 2/2020 (sporządzony 2020-02-26)
Kupno akcji przez członka RN

Raport bieżący 1/2020 (sporządzony 2020-01-30)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 25 lutego 2020 r.

Raport bieżący 7/2019 (sporządzony 2019-05-31)
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r.

Raport bieżący 6/2019 (sporządzony 2019-05-27)
Uzyskanie dostępu do platformy Nintendo Developers Portal

Raport bieżący 5/2019 (sporządzony 2019-03-18)
Otrzymanie postanowienia Sądu w sprawie rejestracji zmian Statutu Emitenta

Raport bieżący 4/2019 (sporządzony 2019-02-19)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Moonlit S.A w dniu 18 lutego 2019 r.

Raport bieżący 3/2019 (sporządzony 2019-02-19)
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Moonlit S.A. w dniu 18 lutego 2019 r. (w tym zmiany Statutu) oraz zmiany w organach Spółki

Raport bieżący 2/2019 (sporządzony 2019-01-22)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Moonlit S.A. na dzień 18 lutego 2019 r. (planowana zmiana Statutu Moonlit S.A.)

Raport bieżący 1/2019 (sporządzony 2019-01-21)
Uzyskanie dostępu do systemu ESPI