Moonlit Games
Post has published by Michał Gardeła

Raporty

Raport bieżący 29/2020 (sporządzony 2020-09-14)
Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący 28/2020 (sporządzony 2020-08-31)
Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze MOONLIT S.A.

Raport bieżący 28/2020 (sporządzony 2020-08-31)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 31.08.2020 r.

Raport bieżący 27/2020 (sporządzony 2020-08-31)
Zakończenie subskrypcji, przydział i wyniki oferty akcji serii E

Raport bieżący 26/2020 (sporządzony 2020-08-12)
Opublikowanie informacji aktualizującej nr 1 do Dokumentu Ofertowego

Raport bieżący 25/2020 (sporządzony 2020-08-10)
Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii E i zatwierdzeniu Dokumentu Ofertowego

Raport bieżący 24/2020 (sporządzony 2020-08-05)
Informacja o terminie publikacji dokumentu ofertowego związanego z ofertą publiczną akcji serii E

Raport bieżący 23/2020 (sporządzony 2020-08-04)
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 22/2020 (sporządzony 2020-07-31)
Propozycja Zarządu Moonlit S.A. w sprawie pokrycia straty za 2019 rok i lata ubiegłe z kapitału zapasowego

Raport bieżący 21/2020 (sporządzony 2020-07-14)
Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący 20/2020 (sporządzony 2020-07-10)
Zbycie akcji przez Michała Gardeła

Raport bieżący 19/2020 (sporządzony 2020-07-08)
Dofinansowanie projektu w ramach tegorocznego konkursu GameINN

Raport bieżący 18/2020 (sporządzony 2020-06-22)
Częściowe dane dotyczące wyników finansowych Spółki w roku 2019

Raport bieżący 17/2020 (sporządzony 2020-06-15)
Informacja o zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący 16/2020 (sporządzony 2020-06-04)
Zezwolenie na rozporządzenie częścią akcji objętych umową lock-up

Raport bieżący 15/2020 (sporządzony 2020-05-21)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MOONLIT S.A. w dniu 21 maja 2020 r.

Raport bieżący 14/2020 (sporządzony 2020-05-21)
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MOONLIT S.A. w dniu 21 maja 2020 r.

Raport bieżący 13/2020 (sporządzony 2020-04-14)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 21 maja 2020 r.

Raport bieżący 12/2020 (sporządzony 2020-04-14)
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. zwołanego na dzień 6 maja 2020 r.

Raport bieżący 11/2020 (sporządzony 2020-04-17)
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu B+R w ramach konkursu GameINN-IV

Raport bieżący 10/2020 (sporządzony 2020-04-09)
Rozwiązanie dotychczasowych oraz zawarcie nowych umów lock-up, częściowe zwolnienie akcji z lock-up

Raport bieżący 9/2020 (sporządzony 2020-04-09)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 6 maja 2020 r.

Raport bieżący 8/2020 (sporządzony 2020-03-26)
Informacja o zainteresowaniu graczy nowym projektem Emitenta (ranking Top Wishlist)

Raport bieżący 7/2020 (sporządzony 2020-03-25)
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. zwołanego na dzień 30 marca 2020 r.

Raport bieżący 6/2020 (sporządzony 2020-03-23)
Zapowiedź wydania nowej gry Emitenta

Raport bieżący 5/2020 (sporządzony 2020-03-03)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 30 marca 2020 r.

Raport bieżący 4/2020 (sporządzony 2020-01-30)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Moonlit S.A. w dniu 25 lutego 2020 r.

Raport bieżący 3/2020 (sporządzony 2020-01-30)
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MOONLIT S.A.

Raport bieżący 2/2020 (sporządzony 2020-02-26)
Kupno akcji przez członka RN

Raport bieżący 1/2020 (sporządzony 2020-01-30)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 25 lutego 2020 r.

Raport bieżący 7/2019 (sporządzony 2019-05-31)
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Moonlit S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r.

Raport bieżący 6/2019 (sporządzony 2019-05-27)
Uzyskanie dostępu do platformy Nintendo Developers Portal

Raport bieżący 5/2019 (sporządzony 2019-03-18)
Otrzymanie postanowienia Sądu w sprawie rejestracji zmian Statutu Emitenta

Raport bieżący 4/2019 (sporządzony 2019-02-19)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Moonlit S.A w dniu 18 lutego 2019 r.

Raport bieżący 3/2019 (sporządzony 2019-02-19)
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Moonlit S.A. w dniu 18 lutego 2019 r. (w tym zmiany Statutu) oraz zmiany w organach Spółki

Raport bieżący 2/2019 (sporządzony 2019-01-22)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Moonlit S.A. na dzień 18 lutego 2019 r. (planowana zmiana Statutu Moonlit S.A.)

Raport bieżący 1/2019 (sporządzony 2019-01-21)
Uzyskanie dostępu do systemu ESPI