Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd Moonlit S.A. (Emitent) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 3/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2020 r. Emitent podał, że raport roczny za 2019 r. zostanie opublikowany w dniu 20 marca 2020 r.

Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego za 2019 r. został ustalony na dzień 8 maja 2020 r.
Jednocześnie z uwagi na przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. Emitent podjął decyzję o publikacji w dniu 20 marca 2020 r. raportu okresowego za IV kwartał 2019 r. (pierwotnie jego publikacja nie była planowana z uwagi na zamiar publikacji przyśpieszonego raportu rocznego).

Powyższe zmiany w harmonogramie publikacji raportów okresowych podyktowane są trudnościami wywołanymi przez ogłoszenie w Polsce stanu epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, co spowodowało opóźnienie w pracach nad badaniem sprawozdania finansowego. W ocenie Emitenta występowało realne ryzyko niezakończenia prac związanych z badaniem sprawozdań na czas, które umożliwiłyby w dniu 20 marca 2020 r. publikację raportu rocznego zawierającego w pełni zaudytowane dane finansowe.
Jednocześnie Emitent informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2020 r. przekazane raportem EBI nr 3/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Emitenta w formie raportów bieżących.