Data debiutu spółki na NewConnect

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyznaczył na dzień 26 czerwca 2019 pierwsze notowanie akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C oraz D Moonlit S.A. na rynku NewConnect.