Moonlit Games
Post has published by michal.gardela

Giełda

Notowania Spółki zostaną zamieszczone po podjęciu uchwały przez
Giełdę o wprowadzeniu akcji do obrotu.

Autoryzowany Doradca

ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel.: +48 22 630 83 33
fax: +48 22 630 83 30
email: [email protected]

Animator Rynku

ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
tel. +48 22 5043 104
tel. +48 801-104-104
email: [email protected]

Dokument informacyjny Spółki zostanie zamieszczony po podjęciu uchwały przez
Giełdę o wprowadzeniu akcji do obrotu.