Moonlit Games
Post has published by michal.gardela

WZA

Zarząd Moonlit S.A., niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania “NWZ” na dzień 18 lutego 2019 r. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 9:00 i odbędzie się w budynku Krakowskiego Parku Technologicznego (sala Showroom), przy ul. Podole 60 (30-394, Kraków).

  1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
  2. Informacja o ogólnej liczbie akcji
  3. Projeky uchwał
  4. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza os.fizyczna do głosowania
  5. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza os. prawna do głosowania
  6. Formularz do głosowania dla pełnomocnika