Moonlit Games
Post has published by michal.gardela

WZA

Zarząd Moonlit S.A., niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania “NWZ” na dzień 18 lutego 2019 r. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 9:00 i odbędzie się w budynku Krakowskiego Parku Technologicznego (sala Showroom), przy ul. Podole 60 (30-394, Kraków).

  1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
  2. Informacja o ogólnej liczbie akcji
  3. Projeky uchwał
  4. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza os.fizyczna do głosowania
  5. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza os. prawna do głosowania
  6. Formularz do głosowania dla pełnomocnika
  7. Podjęte uchwały – protokół z NWZA