Moonlit Games
Post has published by Michał Gardeła

WZA 2020-02-25

Zarząd Moonlit S.A., niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania „NWZ” na dzień 25 lutego 2020 r. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 i odbędzie się w budynku Krakowskiego Parku Technologicznego (sala Showroom), przy ul. Podole 60 (30-394, Kraków).

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
 2. Informacja o ogólnej liczbie akcji
 3. Projeky uchwał
 4. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza os.fizyczna do głosowania
 5. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza os. prawna do głosowania
 6. Formularz do głosowania dla pełnomocnika

Zarząd Moonlit S.A. („Spółka”) informuje, że zapisów na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie można dokonywać do dnia 10-02-2020.

WZA 2019-06-27

Zarząd Moonlit S.A., niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania „ZWZA” na dzień 27 czerwca 2019 r. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 12:00 i odbędzie się w biurze Coworking 28, przy ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, w sali Kopernik.

  1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
  2. Projekty uchwał ZWZ
  3. Sprawozdanie zarządu za 2018
  4. Sprawozdanie finansowe za 2018
  5. Sprawozdanie z badania biegłego
  6. Informacja o liczbie akcji i głosów
  7. Formularz do głosowaniana ZWZ
  8. Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ – akcjonariusz os. fiz.
  9. Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ – akcjonariusz os. prawna
  10. Uchwała nr 1. z ZWZ Moonlit S.A – 2019-06-27

NWZA 2019-02-18

Zarząd Moonlit S.A., niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania „NWZ” na dzień 18 lutego 2019 r. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 9:00 i odbędzie się w budynku Krakowskiego Parku Technologicznego (sala Showroom), przy ul. Podole 60 (30-394, Kraków).

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
 2. Informacja o ogólnej liczbie akcji
 3. Projeky uchwał
 4. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza os.fizyczna do głosowania
 5. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza os. prawna do głosowania
 6. Formularz do głosowania dla pełnomocnika
 7. Podjęte uchwały – protokół z NWZA