Moonlit Games
Post has published by Michał Gardeła

WZA 2020-08-31

Zarząd Moonlit S.A. – „Spółka” –  informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ZWZ” Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku, na godzinę 11:00, w sali konferencyjnej Plac Nowy 1, piętro II, przy Placu Nowym 1 w Krakowie.

W załączeniu Spółka przekazuje:

 1. Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
 2. Projekty uchwał
 3. Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna
 4. Wzór pełnomocnictwa – osoba prawne
 5. Formularz do głosowania
 6. Informacja o liczbie akcji i głosów
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019
 8. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty w roku 2019

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajduje się uchwała nr 19 w przedmiocie zmiany Statutu Emitenta.

NWZA 2020-05-21

Zarząd Moonlit S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta na dzień 21 maja 2020 r. na godzinę 15:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Meysztowicz przy ul. Chłopickiego 1/1 w Krakowie.

 1. Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA
 2. Projekty uchwał
 3. Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna
 4. Wzór pełnomocnictwa – osoba prawna
 5. Formularze do głosowania przez pełnomocnika
 6. Informacja o liczbie akcji i głosów

Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajdują m.in. uchwały w przedmiocie uchylenia uchwał nr 5-8 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 lutego 2020 r. w których zidentyfikowano nieprawidłowości (o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 3/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.).
Jednocześnie wśród projektów uchwał znajdują się m.in.:
– uchwała nr 9 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki,
– uchwała nr 11 w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect,
– uchwała nr 12 w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki,
– uchwała nr 13 w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki,
– uchwała nr 14 w sprawie wyboru firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019-2020.

NWZA 2020-05-06

Zarząd Moonlit S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta na dzień 6 maja 2020 r. na godzinę 15:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Meysztowicz przy ul. Chłopickiego 1/1 w Krakowie.

 1. Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA
 2. Projekty uchwał
 3. Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna
 4. Wzór pełnomocnictwa – osoba prawna
 5. Formularze do głosowania przez pełnomocnika
 6. Informacja o liczbie akcji i głosów

Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajdują m.in. uchwały w przedmiocie uchylenia uchwał nr 5-8 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 lutego 2020 r. w których zidentyfikowano nieprawidłowości (o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 3/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.).
Jednocześnie wśród projektów uchwał znajduje się m.in. uchwała nr 9 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki, a także uchwała nr 11 w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect.

NWZA 2020-03-30

Zarząd Moonlit S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta na dzień 30 marca 2020 r. na godzinę 11:00, w Warszawie w sali konferencyjnej hotelu Warsaw River View przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 43.

 1. Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA
 2. Projekty uchwał
 3. Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna
 4. Wzór pełnomocnictwa – osoba prawna
 5. Formularze do głosowania przez pełnomocnika
 6. Informacja o liczbie akcji i głosów

Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajdują m.in. uchwały w przedmiocie uchylenia uchwał nr 5-8 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 lutego 2020 r. w których zidentyfikowano nieprawidłowości (o czym spółka informowała w raporcie ESPI nr 3/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.). Jednocześnie wśród projektów uchwał znajduje się m.in. uchwała nr 9 w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki, a także uchwała nr 11 w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect.

NWZA 2020-02-25

Zarząd Moonlit S.A., niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania „NWZ” na dzień 25 lutego 2020 r. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 i odbędzie się w budynku Krakowskiego Parku Technologicznego (sala Showroom), przy ul. Podole 60 (30-394, Kraków).

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
 2. Informacja o ogólnej liczbie akcji
 3. Projeky uchwał
 4. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza os.fizyczna do głosowania
 5. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza os. prawna do głosowania
 6. Formularz do głosowania dla pełnomocnika

Zarząd Moonlit S.A. („Spółka”) informuje, że zapisów na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie można dokonywać do dnia 10-02-2020.

WZA 2019-06-27

Zarząd Moonlit S.A., niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania „ZWZA” na dzień 27 czerwca 2019 r. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 12:00 i odbędzie się w biurze Coworking 28, przy ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, w sali Kopernik.

  1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
  2. Projekty uchwał ZWZ
  3. Sprawozdanie zarządu za 2018
  4. Sprawozdanie finansowe za 2018
  5. Sprawozdanie z badania biegłego
  6. Informacja o liczbie akcji i głosów
  7. Formularz do głosowaniana ZWZ
  8. Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ – akcjonariusz os. fiz.
  9. Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ – akcjonariusz os. prawna
  10. Uchwała nr 1. z ZWZ Moonlit S.A – 2019-06-27

NWZA 2019-02-18

Zarząd Moonlit S.A., niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania „NWZ” na dzień 18 lutego 2019 r. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 9:00 i odbędzie się w budynku Krakowskiego Parku Technologicznego (sala Showroom), przy ul. Podole 60 (30-394, Kraków).

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
 2. Informacja o ogólnej liczbie akcji
 3. Projeky uchwał
 4. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza os.fizyczna do głosowania
 5. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza os. prawna do głosowania
 6. Formularz do głosowania dla pełnomocnika
 7. Podjęte uchwały – protokół z NWZA