Deadliest Catch: The Game – start kampani Kickstarter

Moonlit wraz z wydawcą Ultimate Games S.A. zdecydowali o uruchomieniu crowdfundingowej Kickstarter dla Deadliest Catch: The Game. 

Kampania rozpocznie się 16.09.2019 i będzie trwać 30 dni.