Postępy w procesie rejestracji akcji serii E

Szanowni Akcjonariusze,

w związku z częstymi w ostatnim czasie pytaniami dotyczącymi terminu w jakim akcje serii E Moonlit S.A. (“Spółka”) pojawią się na Państwa rachunkach, niniejszym informujemy, iż Spółka niezwłocznie podjęła wszelkie kroki zmierzające do zapisania akcji na Państwa rachunkach. W pierwszej kolejności złożono wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w KRS. Rejestracja w KRS przebiegła sprawnie, bez żadnych uwag i uzupełnień. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału przez KRS Spółka zawarła umowę z pośrednikiem rejestracyjnym oraz złożyła wniosek o rejestrację akcji serii E w KDPW.
Procedura rejestracji w KDPW zakończyła się złożeniem przez KDPW oświadczenia o zawarciu z Moonlit S.A. umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie. Warunkiem rejestracji jest wyznaczenie pierwszego dnia notowania tych akcji na NewConnect. W chwili obecnej Spółka rozpoczyna procedurę wprowadzenia akcji do obrotu składając odpowiednie dokumenty do GPW S.A. w Warszawie. Po podjęciu przez GPW stosownej uchwały, warunek rejestracji zostanie spełniony, a akcje zostaną zapisane na Państwa rachunkach papierów wartościowych i rozpocznie się ich notowanie na NewConnect.

Dążymy do jak najszybszego zakończenia procesu, każdy kolejny krok w kierunku dopuszczenia akcji do obrotu podejmowany jest bezzwłocznie. Ze względu na pandemię COVID-19 procesy urzędowe są wydłużone, jednak nie są to opóźnienia zagrażające sprawnemu procedowaniu w przedmiotowej sprawie. Zwracamy uwagę, iż do rozpoczęcia notowań akcji serii E została już do pokonania “ostatnia prosta” i jesteśmy przekonani, iż w nieodległym czasie będą się Państwo cieszyć akcjami zapisanymi na swoich rachunkach. 

 

Zarząd Moonlit S.A.