Rejestracja akcji serii E

Szanowni Akcjonariusze,

w związku z częstymi w ostatnim czasie pytaniami dotyczącymi terminu w jakim akcje serii E pojawią się na Państwa rachunkach, niniejszym informujemy, iż Spółka niezwłocznie podjęła wszelkie kroki zmierzające do zapisania akcji na Państwa rachunkach. W pierwszej kolejności złożono wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w KRS. Rejestracja w KRS przebiegła sprawnie, bez żadnych uwag i uzupełnień. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału przez KRS Spółka zawarła umowę z pośrednikiem rejestracyjnym oraz złożyła wniosek o rejestrację akcji serii E w KDPW. Procedura rejestracji w KDPW jest obecnie w trakcie, a po jej zakończeniu Spółka niezwłocznie zwróci się do GPW S.A. w Warszawie o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NewConnect. Po podjęciu przez GPW stosownej uchwały, akcje zostaną wprowadzone do obrotu i zapisane na Państwa rachunkach papierów wartościowych.

Dążymy do jak najszybszego zakończenia procesu, każdy kolejny krok w kierunku dopuszczenia akcji do obrotu podejmowany jest bezzwłocznie. Ze względu na pandemię COVID-19 procesy urzędowe są wydłużone, jednak nie są to opóźnienia zagrażające sprawnemu procedowaniu w przedmiotowej sprawie.