Zapisy na NWZA 25 lutego 2020

Zarząd Moonlit S.A. („Spółka”) informuje, że zapisów na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie można dokonywać do dnia 2020-02-10.