Zapisy na ZWZ 31 sierpnia 2020

Zarząd Moonlit S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – “ZWZ”_- Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 11:00 w sali konferencyjnej Plac Nowy 1, piętro II, przy Placu Nowym 1 w Krakowie.
Zapisów można dokonywać do 14 sierpnia.