Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Moonlit S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania („NWZ”) na dzień 25 lutego 2020 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w Krakowie, przy ul. Podole 60 (Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o., sala Showroom).

Treść pełnego raportu znajduje się w zakładce spółki na portalu NewConnect: link.